Shimano (SHIMANO) 2500 Sedona 17 Reel f970eshyb52521-Giochi di carte moderni